Deze website is opgeheven.

 

 

 

11 Toen Salomo de bouw van de tempel en van zijn eigen paleis voltooid had
en alles had gedaan wat hij zich had voorgenomen,
12 verscheen de Here hem in de nacht en zei:

‘Ik heb uw gebed gehoord en deze tempel gekozen als de plaats waar u Mij uw offers mag brengen.
13 
Als Ik de hemel sluit zodat er geen regen valt of als Ik de sprinkhanenzwermen beveel
dat zij al uw oogsten moeten opeten of als Ik de pest onder u laat uitbreken
14 en mijn volk zich vernedert en bidt,
Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren,
zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.
15,

16 Ik zal aandachtig luisteren naar elk gebed dat wordt uitgesproken op deze plaats die Ik heb uitgekozen
en afgezonderd als mijn eeuwige woonplaats, mijn ogen en mijn hart zullen daar voor altijd zijn.

2 Kronieken 7